Beskidy to piękna grupa pasm górskich w Karpatach

beskidy

beskidy

Beskidy to pasma górskie w Karpatach o szerokości ok. 62–71km i  długość ok. 620km. Beskidy to najmłodsze góry w Polsce. Utworzone zostały, podobnie jak całe Karpaty, w końcowej fazie alpejskich ruchów górotwórczych około 19mln lat 2cześniej. Zbudowane są z  warstw skał osadowych, głównie zlepieńców, piaskowców, łupków, rzadziej margli i wapieni. Samo fałdowanie się Karpat zewnętrznych, w tym Beskidów, miało miejsce w okresie  paleogenu i neogenu. Najstarszymi skałami w obrębie beskidzkiego fliszu są warstwy cieszyńskie – np. góry Jasieniowa i Tuł, oraz skały występujące na pograniczu Beskidu Śląskiego i Pogórza Śląskiego.

Wędrowanie z plecakiem lub nawet jednodniowe wędrówki to coś pięknego. To niezapomniane emocje, piękne widoki, wspólne wędrówki ze znajomymi. Spanie w schronisku czasem nawet na podłodze to też ciekawa przygoda. Spróbujcie Beskidy dają wiele niezapomnianych wrażeń.