Beskidy to piękna grupa pasm górskich w Karpatach

Beskidy to pasma górskie w Karpatach o szerokości ok. 62–71km i  długość ok. 620km. Beskidy to najmłodsze góry w Polsce. Utworzone zostały, podobnie jak całe Karpaty, w końcowej fazie alpejskich ruchów górotwórczych około 19mln lat 2cześniej. Zbudowane są z  warstw skał osadowych, głównie zlepieńców, piaskowców, łupków, rzadziej margli i wapieni. Samo fałdowanie się Karpat zewnętrznych, […]

Continue reading